polo shirt lacoste australia fred perry poloshirt damen polo lacoste polo lacoste cheap polo shirts nz polo ralph lauren australia lacoste sale polos hombre polo outlet fred perry sverige polo lacoste camicie polo polo ralph lauren shirts australia polo skjorta lacoste polo shirts polo ralph lauren outlet tommy hilfiger rea
Print

Vatan ve Cumhuriyet Birlikteliği Basın Açıklaması

Ankara Valiliğinin basın bürosundan 22.10.2012 tarihinde yapılan basın açıklamasında;

Cumhuriyet ve Vatan Birlikteliği adı altında bir araya gelen ve bugün itibariyle 33 Demokratik Kitle Örgütünün yapmayı planladığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlama amaçlı ortak basın açıklamasının, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırı olduğu ileri sürülmüş ve devletçe hipodromda düzenlenen resmi geçit töreni dışında Ankara’da başkaca yapılacak her çeşit kutlamaya izin verilmeyeceği belirtilmiştir.
Kamuoyuna şunu duyururuz ki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 89 Yıl önce verilen milli mücadelenin cumhuriyetle taçlandırılmasının kutlanmasıdır ve milli bayramlarımızın kutlanmasının önünde hiçbir yasal engel yoktur.
Engel gibi gösterilen 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nın 4. Maddesinin b bendi “Kanunlara uymak,kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar BU KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR demektedir.
Yasanın bu açık hükmü karşısında bugüne kadar yasal zeminde kalmış ve kalmaya devam edecek kuruluşlarımızın suç işleyecekleri kanısına kapılmak ve bu konuda yasak getirmek açıkça hukukun ihlali niteliğindedir. Bu konudaki görüşlerimizi valilik makamına belirtmek üzere, kendilerine yazılı başvuruda bulunduk. İstemimize henüz yanıt gelmedi. Ancak, idarenin hukuk sınırları içinde gerçekleştirilecek bir ulusal bayram kutlamasını yanlış değerlendirerek yasak getiren tavrından vazgeçeceği inancındayız.
Esasen devletin görevi gerekli önlemleri almak, halkın milli bayramlarını kutlamasını sağlamak ve kolaylaştırmaktır.
Bu inançla ve esas olarak bir hakkın kullanımı olan bayram kutlaması etkinliğimizi, bize bu hakkı tanıyan ilk TBMM önünde, ilk meclis üyelerine duyduğumuz saygıyı da ifade ederek kutlama kararındayız.
Bu kararlılıkla, cumhuriyet değerlerine inanan ve o değerleri savunan tüm yurttaşlarımızı 29 Ekim 2012 günü saat 11:00’de Ulus Birinci Meclis önüne, bayramımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

VATAN ve CUMHURİYET BİRLİKTELİĞİ

Atatürkçü Düşünce Derneği
Alevi Kadınlar Birliği
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası
Ankara Kız Lisesi mezunları Derneği
Ankara Kültür Merkezi
Ankara Seymenler Kulübü
Birleşik Büro –İş
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu
Cem Vakfı Ankara Kadın Kolları
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı
Dil Derneği
Eğitim –İş Sendikası
Engelliler Konfederasyonu
Genel Sağlık-İş
Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği
Halk Ozanları Kültür Derneği
Kız Teknik Öğretmenler Derneği
Kültür Sanat –İş
Memleket Sevdalıları Derneği
Müzik Eğitimcileri Derneği
Tarım Orman-İş
Tüketici Hakları Derneği
Türkiye Gençlik Birliği
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
Ulaşım-İş
Ankara İtfaiyecileri Kültür ve Dayanışma
ASKİ Su ve Kanal Çalışanları Derneği
Türkiye Polifonik Korolar Derneği
Ulusal Eğitim Derneği
Veteriner Hekimler Derneği
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği
Yerel-İş

 
ANKARA VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğüne

İlgi: a)01.10.2012gün ve 1813 sayılı yazımız.
b)16.10.2012 gün ve 20160 sayılı tebligatınız.
c)TGB dergisinin 17.10.2012 tarihli (örneği ekli) başvurusu
d)18.10.2012 tarihli Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte yeniden yapılan bildirim.
e)22.10.2012 tarihli Ankara Valiliği basın açıklaması.

Derneğimiz; Birleşik Kamu İş Federasyonu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Eğitim İş Sendikası, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Tüketici Hakları Derneği, Ulusal Eğitim Derneği, Engelliler Konfederasyonu, Devlet Tiyatro Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Müzik Eğitimcileri Derneği… gibi demokratik kitle örgütleriyle birlikte 29 Ekim 2012 günü saat 11.00 da Ulus, I. Meclis önünde ortak basın açıklaması yapacağına ilişkin bilgi yazısını ilgi (a) yazımızla Valilik Makamına bildirmiş, ilgi (b) yazınızda belirtilen gerekçelerde etkinliğe izin verilmediği derneğimize tebliğ edilmiş, bunun üzerine Demokratik Kitle Örgütleri olarak ilgi (d) de kayıtlı yazımızla herhangi bir yürüyüşten söz edilmeyerek, basın açıklaması yapılacağı bildiriminde bulunulmuştur.
Ancak ilgi (a) ve (d) de kayıtlı yazılarımız kanımızca yanlış anlaşılmıştır. Zira her iki yazımızda sözü edilen etkinlikte bir yürüyüşten söz edilmemiştir. Kaldı ki yapılacak ortak basın açıklamasının 2911 sayılı yasa gereğince izne tabi olmayan bir etkinlik olduğu gözardı edilerek ilgi (e) de kayıtlı Ankara Valiliği basın açıklamasıyla ve katılmadığımız kimi gerekçelerle bir anlamda yapılacak cumhuriyet kutlamaları etkinlikleri tümüyle yasaklanmıştır.
TGB dergisinin ilgi (c) de kayıtlı başvurusuyla yapılacak yürüyüşten vazgeçildiği bildirilmesine ve basın açıklaması izninin zorunlu olmamasına, yapılan başvuru yazılarımızda hiçbir yürüyüşten söz edilmemesine karşın Valilik basın açıklamasında “ Ana cadde ve meydanlarda yürümek suretiyle kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiği öğrenilmiştir” cümlesine yer verilerek resmi açıklamalarda seçilmemesi gereken “niyet okuma” yöntemi seçilmiştir.
Yine söz konusu basın açıklamasında “resmi niteliği bulunmayan” oluşumlar ifadesine yer verilerek yasalara uygun kurulmuş, çalışmalarını yürüten ve tüzüklerinde yazılı amaçlara uygun hareket eden, toplumumuzda saygın yer edinmiş aşağıda yazılı tüm dernekler anlaşılmaz biçimde illegal ilan edilmiştir.
Yukarıda değindiğimiz gibi basın açıklamalarının izne tabi olmadığı bilinen bir gerçek olmakla birlikte 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 4. Maddesi b bendi “kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar” da BU KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR.
Ankara Valiliği basın açıklamasının son paragrafında da güvenlik güçlerince başvurulacak yaptırımlar belirtilerek, bugüne kadar yasal zeminde kalmış ve kalmaya devam edecek ülkenin en saygın örgütlerinin suç işleyecekleri tahminiyle adeta aba altından sopa gösterilmiştir.
Sonuç olarak aşağıda isimleri bulunan Demokratik Kitle Örgütleri 29 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 11.00’de Ankara’da Ulus 1. TBMM önünde Anayasal hakkı olan, izne tabi olmaması nedeniyle yasaklanmaması gereken kitlesel basın açıklamasını yasaların çizdiği sınırlar ve kendilerine yakışır sorumluluk duygusu içinde yapacaktır.
Örgütlerimizin bu eylem sırasında ne kadar sorumluluklarının bilincinde iseler, Ankara Valiliği görevlilerinin de yetki ve sorumluluklarını aynı biçimde bildiklerine inanıyoruz.
Bilgilerine saygıyla sunulur. 23.10.2012

 

 

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

*YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VARDIR*

DAVACI : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi
(0990016151 Maltepe VD)
GMK Bulvarı No:102/7-8 Maltepe Ankara

VEKİLİ : Av. A.Kutlay ALPUĞAN

DAVALI : Ankara Valiliği, Ankara

D.KONUSU : Ankara Valiliğinin 16.10.2012 tarih ve 20160 sayılı İzin Verilmediğine ilişkin idari işleminin Yürütmesinin Durdurulması ile iptali istemine ilişkindir.
AÇIKLAMALAR :
Müvekkil Dernek,16.04.1993 tarih ve 21554 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 28.03.1003 tarih ve 93/4239 sayılı kararı ile “Kamuya Yararlı Çalışan Dernekler” statüsündedir.
Bu amaçla, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarda bulunan ve bu çalışmaları ile kamu oyunun takdir ve beğenisini de kazanmış olan müvekkil dernek, Cumhuriyetimizin ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün değerlerine sahip çıkmakta ve bu doğrultuda da Ulusal günlerde ve bayramlarda bir takım anma ve toplantılar yapmaktadır.
Yine bu amaçlarla bu yıl kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bir takım etkinlikler içerisinde, 29 Ekim 2012 günü Saat 11.00’de, Cumhuriyetimizin ilan edildiği Ulus semtindeki 1.Meclis önünde, bir takım kitle örgütleri ile birlikte ortak basın açıklaması yapmayı amaçlamış ve bu basın açıklamasının ardından da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün münevi huzuruna çıkmak üzere ANITKABİR ziyaretinde bulunmayı kararlaştırmıştır.
Bu durumu belirtir dileğimiz, Ankara Valiliği’nie 01.10.2012 tarih ve 2012/1813 sayılı Müvekkil dernek evrakından çıkmış yazı ile bildirimde bulunulmuştur
Müvekkil dernek tarafından, davalı mülki amirliğe gönderilen bu bildirime yanıt olarak Davalı idare, 16.10.2012 tarihli yazısı ile; söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşü eyleminin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna’na, aykırı bir faaliyet olduğu ve 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince Valilik Makamının 16.10.2012 tarih ve 20160 sayılı olurları ile İZİN VERİLMEDİĞİ, bildirilmiştir.
Bunun üzerine müvekkil dernek, diğer kitle örgütleri ile birlikte imzaladıkları bir yazı ile, herhangi bir yürüyüşten söz etmeyerek sadece basın açıklamasında bulunulacağını, davalı mülki amirliğe bildirmiştir.
Davalı Mülki Amirlik, müvekil derneğin talebini, yürüyüş yapılacağı gerekçesi ile kabul etmemiş ancak müvekkil derneğin talebinde yürüyüş yapılacağına ilişkin bir talep olmamıştır. Bunun diğer kitle örgütlerince yapılan başka bir faaliyet ile ilişkilendirilerek reddedilmesi üzerine müvekkil dernek 18.10.2012 tarihinde, diğer kitle örgütleri ile birlikte imzaladıkları bir dilekçe ile sadece Basın Açıklaması yapılacağı ve etkinliğin adının da “ VATAN VE CUMHURİYET İÇİN HALK BULUŞMASI “ olduğu bildirilmiştir.
Ancak bu yazıya karşı, davalı Mülki Amirliğin 22.10.2012 tarihinde İnternet Basın Bürosundan yapılan bir açıklama ile müvekkil derneğin yaptığı başvuru ve müvekkil dernek önderliğinde düzenlenen Vatan ve Cumhuriyet İçin Halk Buluşması etkinliğinin, kanuna aykırı olduğu ilan edilerek izin verilmeyeceği bildirilmiştir.
Davalı idare izin vermeme gerekçesinde müvekkil dernek hakkında “Ana cadde ve meydanlarda yürümek sureti ile kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiği”, “resmi niteliği bulunmayan oluşumlar “ olarak beyanlarda bulunmuş olmakla, izin vermeme gerekçesini, niyet okuma yöntemi ile illegal bir dernek olarak ilan edilmiştir.
Müvekkil dernek, yasalara göre kurulmuş ve kamuya yararlı dernek statüsü almış, saygın bir dernektir. Davalı idareye yapılan başvuru gayet açık ve nettir. 29 Ekim 2012 günü Saat 11.00’de 1.Meçlis Önünde Basın açıklaması yapılacağı ve sonra da Anıt Kabir ziyareti yapılacağı bildirilmiştir.
Ancak davalı idare, yürüyüş talebimiz olmamasına rağmen yürüyüşe izin vermediğini, basın açıklamasında bulunulamayacağını ve Cumhuriyet Bayramının kutlayan ve bu amaçla etkinlik düzenleyen müvekkil derneği yasal olmayan bir kuruluş olarak ilan etmek sureti ile tamamen Anayasaya ve yasalara aykırı olarak, talep ile bağdaşmayan eylemler bahane edilmek sureti ile reddedilmiştir.
Müvekkil dernek sadece basın açıklaması yapmak istemiştir. Basın Açıklaması, izne tabi olmadığı bilinen bir hukuki gerçekliktir.2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 4/b maddesi, “ kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartı ile kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören,şenlikx karşılama ve uğurlamalar, bu kanun hükümlerine tabi değildir.
Davalı idare ise kamu oyuna yaptığı açıklama ile güvenlik güçlerince başvurulacak olan yaptırımlar belirtilerek, bu güne kadar yasal zeminde kalmış olan ve kalmaya da devam edecek olan, ülkemizin en saygın kitle örgütlerinden olan müvekkil dernek üyelerinin, suç işleyecekleri peşin hükmü ile adeta tehdit edilmesi de, hoş olmamıştır. Müvekkil dernek alelade bir örgüt değildir. Bu şekilde davranılmış olması da davalı idarenin tamamen peşin hükümlü ve Ulusal bayramı, resmi kutlamalar dışında kutlanmasına izin vermeyen bir zihniyet ile hareket ettiğinin bir göstergesi olmuştur.
Bu nedenlerle müvekkil derneğin 01.10.2012 tarih ve 1813 sayılı yazı ile bildirimde bulunduğu 29 Ekim 2012 tarihinde Saat 11.00’de, Ulus’da 1.Meclis önünde yapacağı Cumhuriyetimizin ilanına yönelik Basın Açıklaması ve sonra da Anıt Kabir ziyaretine yönelik etkinliğine izin vermeyen 16.10.2012 tarih ve 20160 sayılı işleminin iptal edilmesini ve konunun aciliyeti ve kutlanmasına izin verilmeyen Cumhuriyet Bayramının tarihine az bir süre kalması nedeni ile idari işlemin Yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini öncelikli olarak talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : Dernekler Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun, vs Yasa hükümleri ile ilmi ve kazai içtihatlar.
DELİLLER : Dilekçeler, basın açıklamaları, afişler vs deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğimiz nedenler ile, müvekkil derneğin 01.10.2012 tarih ve 1813 sayılı yazı ile bildirimde bulunduğu 29 Ekim 2012 tarihinde Saat 11.00’de, Ulus’da 1.Meclis önünde yapacağı Cumhuriyetimizin ilanına yönelik Basın Açıklaması ve sonra da Anıt Kabir ziyaretine yönelik etkinliğine izin verilmemesine yönelik davalı idarenin 16.10.2012 tarih ve 20160 sayılı işleminin iptal edilmesini ve konunun aciliyeti ve kutlanmasına izin verilmeyen Cumhuriyet Bayramının tarihine az bir süre kalması nedeni ile idari işlemin Yürütmesinin, davalı idare savunması alınmadan önce durdurulmasına karar verilmesini, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.
Davacı
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Merkezi Vekili
Av. A.Kutlay ALPUĞAN

 

ANKARA VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Basın yayın kuruluşları münteşir haberlerinden bazı dernekler ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlar tarafından yapıldığı anlaşılan duyurular ile vaki başvurulardan “29 Ekim Seferberlik Yürüyüşü” ve “Vatan ve Cumhuriyet için Halk Buluşması” adı altında illerden Ankara’ya gelerek 29 Ekim 2012 Pazartesi günü Ankara’da Ulus 1. TBMM önünde kitlesel basın açıklaması yapılması ile ana cadde ve meydanlarda yürümek suretiyle kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiği öğrenilmiştir.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri uyarınca, Ankara İlinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerler önceden belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Kanunların işbu açık hükümleri karşısında, Ulus 1. TBMM önü ile ana cadde ve meydanlarda gerekçesi ne olursa olsun hiçbir eylemin gerçekleştirilmesi yasal olarak mümkün değildir.
Ankara ilinde 2911 Sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunulması ve daha önceden ilan edilen yasal meydan, açık alanlar ile kapalı yerlerde yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri demokratik ve hukuki anlayış içerisinde elbette değerlendirilmektedir.
Bu duruma göre, Ankara ilinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü bazı dernek ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlar tarafından organize edileceği duyurulan yürüyüş eylemi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na açıkça aykırıdır. Anayasa ve Kanunların açık olarak yasakladığı durum, tutum ve eylemler demokrasinin güvencesi altında olamaz ve Ankara İlinde hiçbir kanunsuz eylem, gerekçesi ne olursa olsun, kabul edilemez.
Kaldı ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 89. yıldönümü; 29 Ekim 2012 tarihinde Ankara İlinde tüm Ankara’lıların katılımıyla engin sevinç ve coşku içerisinde kutlanacaktır. İnsanlık tarihinin, milletlerin sarsılmaz ortak iradesi ile kaderlerini böylesine kendi elleriyle ve kanlarıyla yazdığına çok nadir şahit olduğu ve Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişini sembolleştiren Cumhuriyet Bayramı, ulusal anlam ve estetiği içerisinde Ankara’da Ulusal ve Resmi Bayramlar Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş etkili ve yaygın programlarla kutlanacak olup 29 Ekim 2012 Pazartesi günü Ankara ilinde başkaca herhangi bir program uygulaması da yapılmamaktadır.
.Ankara ilinde işbu yasal olmayan eyleme tevessül edilmesi halinde, meydana gelebilecek her türlü olaylardan ve doğabilecek zararlardan; organize edenler ile söz konusu eyleme katılanların sorumlu olacağı, kanunsuz eylemin güvenlik güçleri tarafından engelleneceği ve eylemi organize edenler ile katılanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

lacoste australia camicie polo polo ralph lauren polo lacoste sale polo ralph lauren fred perry polos hombre polo ralph lauren polo ralph lauren sale polo shirt fred perry polo australia polo shirt lacoste polo polos lacoste poloshirt damen tommy hilfiger polo ralph lauren polo
viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark
poloshirt polo homme lacoste polo shirts fred perry polo lacoste outlet poloshirt damen polo ralph lauren damen lacoste sale polo ralph lauren ireland polo ralph lauren lacoste polo shirts ireland tommy hilfiger australia polo ralph lauren shirts australia polo ralph lauren australia polo ralph lauren outlet polo ralph lauren femme polo lacoste polo outlet lacoste polo lacoste australia lacoste polo shirts fred perry polo australia tommy hilfiger polo polo ralph lauren
hollister australia hollister sydney adidas superstar ireland adidas superstar
nike roshe run nike air max 95 jordan sko air jordan sko nike roshe run flyknit air max 95 nike sb stefan janoski max nike huarache nike sneakers nike sko nike sb janoski louis vuitton solbriller nike huarache dame
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
adidas nmd adidas nmd r1 adidas yeezy boost 350 prix adidas zx flux damen adidas tubular nova adidas stan smith pas cher adidas superstar pas cher adidas zx flux adidas yeezy boost 350 adidas nmd runner adidas gazelle homme adidas superstar femme adidas stan smith femme adidas nmd r1 adidas superstar damen adidas tubular adidas gazelle femme adidas yeezy adidas superstar adidas yeezy 350 boost